Asp.net Nedir , Framework nedir Nasıl Kullanılır.

Microsoft’un geliştirdiği, .Net Framework üzerine çalışan web uygulama dilidir. Asp.Net sayesinde web programcıları kolaylıkla dinamik web siteleri, web uygulamaları veya XML web servislerini geliştirebilir.

.Net Nedir ?

.NET Framework, Microsoft tarafından geliştirilen, Windows tabanlı uygulama geliştirmek için bu platformu kullanarak farklı programlama dillerinin birlikte çalışabileceği ortak bir geliştirme ortamıdır. Bu platform yazılım geliştirme ve yazılımı derleme için gereklidir. Net platformu, işletim sisteminden ve donanımdan daha üst seviyede verim alabilmek için tasarlanmıştır. Bu serinin ilk ürünleri Windows Server 2003 ve Visual Studio 2003 ‘dür

Temel Özellikleri

ASP.NET, .Net Framework altında işletim sistemi ile bütünleşik çalışan bir mimaridedir. Klasik uygulamaların kullanabildiği nesneleri aynen kullanabildiği gibi, .Net’in sahip olduğu tüm nesnelere erişebilir ve türetebilir. ASP.NET sunucu ve istemci tarafını çok iyi bir şekilde birleştirir. İstemcinin kullandığı sistem özelliklerine özgü içeriği sunar, böylelikle istemci tarafında bazı işlemlerin gerçekleşmesi işi hızlandırıyorsa bunu tespit eder ve uygular. İşin güzel yanı bunu yaparken yazılım geliştiricinin ayrıca bir işlem yapmasına gerek kalmaz, bunu otomatik tespit eder ve uygular.

ASP sunucu tarafında interpret edilen bir teknoloji iken ASP.NET compile ediler yani derlenir. Derlenen kod çok büyük bir performans artışı sağladığından uygulamalar çok daha hızlı çalışacaktır. ASP.NET bileşen mimarisine yeni bir boyut getirmektedir. Artık sisteme nesne yüklerken regsvr32 kullanmak yerine .Net ile gelen ve bundan sonraki bölümde detaylı olarak inceleyeceğimiz ****data sayesinde dll dosyaları kendi açıklamalarını kendi üzerlerinde taşımaktadırlar. Bu yüzden ayrıca bir kayıt işlemine, sunucuyu yeniden başlatmaya gerek yoktur.

Oturum yönetiminde ise sunucu belleği üzerinde yoğunlaşan bir oturum mimarisi yerini dağıtık internet uygulamalarına dönüşmüş, oturum bilgileri SQL Server’da da olmak üzere State Server gibi yeni sunucular kullanılarak sunucunun belleği üzerinden ayrılmıştır. Bu şekilde sunucular arası veri paylaşımı sağlanmış, güvenli ve dengeli bir yapıda sistem kurulmuş olmaktadır. ASP’de cookie’lere dayanan mimari yüzünden yaşanan sorunlar aşılmış, istenirse cookieless yani cookie teknolojisi kullanılmadan da oturum yönetimi sağlanabilir hale gelmiştir.

ASP.NET ile içerik program kodundan tamemen ayrılmıştır. Kullanıcı kontrolleri, codebehind gibi özellikler sayesinde görsel içerik ile uğraşan kişiler sadece görsellikle, programlama kısmı ile ilgili kişilerin de sadece program kodu ile çalışmasına olanak tanımaktadır.

İstemci-sunucu mimarisi oldukça başarılı bir şekilde ASP.NET’de uygulanmış, yazılım geliştiricinin arka planda neler olduğunu bilmesine gerek kalmadan uygulamalarda önbellekleme ve performans düzenlenmiştir. ASP.NET tamamen nesneye yönelik programlamayı kullanabilmemizi sağlayan bir teknolojidir.

ASP’de JavaScript veya VbScript kullanabiliyorken ASP.NET’de uygulama geliştirmede kullandığımız diller olan Visual Basic, C# gibi dilleri kullanmamız mümkündür. Böylelikle bir programlama dili kullanmanın tüm avantajlarını uygulamalarımızda kullanabiliriz

ASP.NET’in özellikleri

• ASP.NET bize bildiğimiz programlama dili ile kodlama imkanını verir. Örneğin .NET Framework yapısı 40’tan fazla programlama dilini desteklemektedir. C# , VB , J# dilleriyle ASP.NET sayfalarını kodlayabiliriz.

• Asp.NET teknolojisi oldukça hızlıdır, eski ASP’ye göre her seferinde sayfaların tekrar tekrar okunarak her istekte bir istek olmasını engelleyerek, daha hızlı ve daha performanslı çalışmasını sağlar.

• ASP.NET , XML, Web Servisleri, Veri tabanı etkileşimi ve email etkileşimi gibi bir çok teknoloji tarafından desteklenir ve bir çok teknolojiyi destekler.

• ASP.NET ile projeler hazırlanırken projenin dizayn tarafından bağımsız olarak rahatlıkla çalışabilirsiniz.

• ASP.NET kullanıcıları için bir çok arayüze sahiptir. Email formları, veritabanı listeleyicileri gibi bir çok komponent bulunmaktadır.

• ASP.NET Hosting Seçenekleri Asp bir ISAPI programı olup IIS e bağlıdır.Buna karsın, asp.net ise .net framework üzerinde çalışır, böylece asp.net sayfaları bu nedenle IIS dışındaki web serverları tarafından da sunulabilecektir.

• ASP.NET Hosting maliyeti Eğer dışarıdan hosting hizmeti alacaksanız biraz daha fazla para ödemeye hazırlıklı olmanız gerekiyor. Çünkü genel olarak Windows hosting daha pahalı, ki bu da normal olması gereken bir fark.

• ASP.NET kullanarakrnek e-ticaret siteleri, haber portalları, çeşitli kurumsal uygulamalar, forum siteleri geliştirilebilir ve yönetilebilirdir.

• ASP.NET ile sadece web yazılımları değil ayrıca mobil telefonları ve PDA’lar (Palm, PocketPC’s, RIM devices, etc) içinde yazılım geliştirebilirsiniz.asp.net de mobil aletleri için WML (Wireless Markup Language) veya HTML 3.2 (Hyper Text Markup Language) veya cHTML (Compact Hyper Text Markup Language) of I-mode aletlerini destek sağlar. asp.net mobil aletin kullandığı protokolü otomatik olarak belirler ve ona göre sonucu geri döndürür.

• ASP.NET uygulamalarını geliştirme aracı olarak visual studio.net programını kullanabilirsiniz.Fakat bu program profesyonel kullanım içindir ve bu yüzden pahalı. Sadece internet uygulaması geliştirecek programcılar için ücretsiz olan ve yaklaşık 1.5 MB olan Web Matrix programını çıkardı.Bu programı da ücretsiz olarak microsoftun sitesinden indirebilirsiniz

Php Rakamdan Yazıya Çevirme Fonksiyonu Sayıyı Yazıya Çevirme

<?php

PHP Çıktısını Bu şekilde Alıyoruz..
$yaziyla = sayiyiYaziyaCevir(123456.67, 2, “TL”, “Kr”, “#”, null, null, null);
// Çıktısı şöyle olacak : #yüzyirmiüçbindörtyüzellialtı TL altmışyedi Kr#
function sayiyiYaziyaCevir($sayi, $kurusbasamak, $parabirimi, $parakurus, $diyez, $bb1, $bb2, $bb3) {
// kurusbasamak virgülden sonra gösterilecek basamak sayısı
// parabirimi = TL gibi , parakurus = Kuruş gibi
// diyez başa ve sona kapatma işareti atar # gibi

$b1 = array(“”, “bir”, “iki”, “üç”, “dört”, “beş”, “altı”, “yedi”, “sekiz”, “dokuz”);
$b2 = array(“”, “on”, “yirmi”, “otuz”, “kırk”, “elli”, “altmış”, “yetmiş”, “seksen”, “doksan”);
$b3 = array(“”, “yüz”, “bin”, “milyon”, “milyar”, “trilyon”, “katrilyon”);

 

(daha&helliip;)

PHP den Mysql e Excell Dosyası Import Etme (Yükleme)

Merhaba Arkadaşlar ,

İlk olarak tekrar söylemek istiyorum  ben buradaki dersi çözülmüş bir işlem olarak ekliyorum ihtiyacı olan insanlar için lütfen mazur görün hatalar olduysa amacım bir kişi bile olsa çözümü bulması… geliştirebilir isterse

ilk olarak kütüphaneyi indirmemiz gerekiyor linkten  PHP Excell Eklentisi

Burada ben isimler adında bir tablo oluşturdum siz kendinize göre uyarlayabilirsiniz basit olsun diye bu şekilde yaptım…

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Isimler` ( 
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
 `Adi` varchar(25) NOT NULL, 
 `Soyadi` varchar(25) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY (`excel_id`) 
 ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=UTF-8 AUTO_INCREMENT=1 ;

Daha sonrasında ise indirdiğiniz klasörün içerisinde index.php adında bir dosya oluşturup içerisine aşağıdaki kodları ekleyelim

<?php 
//bu sistem yusufkoken.com.tr tarafından alıntı yapılarak kullanıcılara aktarılmıştır...
 $connect = mysqli_connect("localhost", "root", "", "test_db"); 
 include ("PHPExcel/IOFactory.php"); 
 $html="<table border='1'>"; 
 $objPHPExcel = PHPExcel_IOFactory::load('yusuf.xlsx'); 
//excell dosyasını yukarda ekliyoruz. ister iseniz mysql den file upload ilede yapabilirsiniz
//bir sonraki çalışmada php upload ile yapacağız. 
 foreach ($objPHPExcel->getWorksheetIterator() as $worksheet)  
 { 
   $highestRow = $worksheet->getHighestRow(); 
   for ($row=2; $row<=$highestRow; $row++) 
   { 
      $html.="<tr>"; 
      //Burada excell den aldığınız sütünlara göre işlem yaptırıyoruz siz excelinizde yerlere göre uyarlarsanız sıkıntı olmaz 
      $Adi= mysqli_real_escape_string($connect, $worksheet->getCellByColumnAndRow(0, $row)->getValue()); 
      $Soyadi = mysqli_real_escape_string($connect, $worksheet->getCellByColumnAndRow(1, $row)->getValue()); 
      $sql = "INSERT INTO Isimler(Adi, Soyadi) VALUES ('".$Adi."', '".$Soyadi."')"; 
      mysqli_query($connect, $sql); 
      $html.= '<td>'.$Adi.'</td>'; 
      $html .= '<td>'.$Soyadi.'</td>'; 
      $html .= "</tr>"; 
   } 
 } 
 $html .= '</table>'; 
 echo $html; 
 echo '<br />Tüm Datalar Eklendi...'; 
 ?>

Yukardaki sistemde sabit excell ile yapmıştım birde onu file upload ile yaptım oda aşağıdaki kodlarda 

<?php 

$islem=$_GET["islem"];

if($islem=="yukle"){ 
 
if(isset($_FILES['dosya']))
{
  if($_FILES['dosya']['error'] != 0)
  {
    if($_FILES['dosya']['size'] == 0)
      echo 'Lütfen Dosya Seçiniz';
    else
      echo 'Dosya Yüklenmemiş';
  }
  else
  {
    if($_FILES['dosya']['size'] > (1024*1024*10))
      echo '8MB dan Büyük Dosya Atmaya Çalışıyonuz.';
    else
    {
      $myfiletype = $_FILES['dosya']['type'];
      $resim = substr($_FILES['dosya']['name'],-5);
			$isim= rand(1,999999) . $resim;
      $myfileextension = explode('.', $isim);
      $myfileextension = $myfileextension[count($myfileextension)-1];
       
        $dosya = $_FILES['dosya']['tmp_name'];
        copy($dosya, '/' . $isim);
        
				$connect = mysqli_connect("localhost", "root", " ", "test_db"); 
				
				include ("Classes/PHPExcel/IOFactory.php"); 
 $html="<table border='1'>"; 
 $objPHPExcel = PHPExcel_IOFactory::load($isim); 
 foreach ($objPHPExcel->getWorksheetIterator() as $worksheet)  
 { 
   $highestRow = $worksheet->getHighestRow(); 
   for ($row=2; $row<=$highestRow; $row++) 
   { 
      $html.="<tr>"; 
      $adi = mysqli_real_escape_string($connect, $worksheet->getCellByColumnAndRow(0, $row)->getValue()); 
      $soyadi = mysqli_real_escape_string($connect, $worksheet->getCellByColumnAndRow(1, $row)->getValue()); 
		  
		 
      $sql = "INSERT INTO `isimler` (`adi`, `soyadi`) VALUES ('".$adi."', '".$soyadi."')"; 
      mysqli_query($connect, $sql); 
		  
      $html.= '<td>'.$adi.'</td>'; 
      $html .= '<td>'.$soyadi.'</td>'; 
		  
      $html .= "</tr>"; 
   } 
 } 
 $html .= '</table>'; 
 echo $html; 
 echo '<br />Data Inserted';
 
	 		 
	}
}

}
}
 
?>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
 
  
</head>

<body>
 
			<form action="excel-ekle.php&islem=yukle" id="form1" name="form1" method="post"  enctype="multipart/form-data">
				 
				  
        
         <div class="form-group">
					<label class="col-sm-2 control-label">Excell Dosyasını Seç</label>
				  <div class="col-sm-8">
				   
					 <input type="file" name="dosya" id="dosya" class="form-control"/>
				  </div>
				</div>
        
        
        
       
				 
			<div class="row">
				<div class="col-sm-8 col-sm-offset-2">
					<button class="btn-primary btn" type="submit">Yükle</button>
					 
				</div>
			</div>
		 
			</form>
		 

</body>
</html> 

Projenin Bitmiş Haline Buradan  Ulaşabilirsiniz.

Jquery ile Açılır Kapanır Menü veya Yazı

Menü Butonları

<a href="#" class="expand">Expand All</a>
<a href="#" class="collapse">Collapse All</a>Menüyü açılır yapmak için gereken jquery açma kodu

$('.collapse').click(function(){
$(".collapse").hide();
$("li").last().hide("slow", function fnCollapse() {
$(this).prev("li").hide("slow", fnCollapse);
if(!$(this).prev("li").length)
	$(".expand").show();
});
});

Menüyü Kapatmak için Gerekli Jquery Kodları

$(".expand").hide();
$('.expand').click(function(){
$(".expand").hide();
$("li").first().show('slow',function fnExpand() {
$(this).next("li").show("slow", fnExpand);
if(!$(this).next("li").length)
$(".collapse").show();
});
}); 


 

HTML Kodlarıda Aşağıdaki gibi olacaktır.<html>
<head>
<link href="styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
<script src="jquery.showhide.js"></script>
</head>
<body>
<table width="500px" cellpadding="10" cellspacing="10" border="0" class="tblShowHide">
<tr>
<td valign="top">
<div>
<span>Programmes</span>
<a href="#" class="expand">Expand All</a>
<a href="#" class="collapse">Collapse All</a>
</div> 
<ul>
<li>News</li>
<li>Knowledge</li>
<li>Religion</li>
<li>Entertainment</li>
<li>Movies</li>
<li>Music</li>
<li>Comedy</li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>


Gerekli tüm dosyaları Bu Linkten İndirebilirsiniz.

HTML ve Jquery Slider Menü Yapımı – Açılır Kapanır Menü PHP

Html Kodlarımız Aşağıdaki Gibidir

<div>
	<div class="menu-list">
	<div id="close">X</div>
	<ul>
		<li class="menu-links" id ="about">About</li>
		<li class="menu-links" id ="photos">Photos</li>
		<li class="menu-links" id ="terms">Terms and Conditions</li>
		<li class="menu-links" id ="contact">Contact</a></li>

	</ul>
	</div>
	
	<div class="menu-link-target">
		<div id="expand-menu"><img src="menu.png" width="24px"/></div>
		<h4 id="about-content">About</h4>
		<p>It has survived...</p>
		<h4 id="photos-content">Photos</h4>
		<p>It is a long...</p>
		<h4 id="terms-content">Terms and Conditions</h4>
		<p>There are many variations...</p>
		<h4 id="contact-content">Contact</h4>
		<p>The standard chunk...</p>
	</div>
</div>


Style Dosyalarımızda Aşağıdaki Gibidir.
<script>
$("#expand-menu").on('click',function(){
  $(".menu-list").css( {"left": 0});
	$(".menu-link-target").css( {"left": 200});
	$("#expand-menu").hide();
});
$("#close").on('click',function(){
  $(".menu-list").css({"left": "-"+ $(".menu-list").width()});
	$(".menu-link-target").css( {"left": 0});
	$("#expand-menu").show();
});
$('.menu-links').click(function() { 
		var target = $(this).attr('id');
		$('html, body').animate({scrollTop: $('#'+target+'-content').offset().top}, 1000);
});
</script>

Demo 

Php – Html Dinamik Textbox – Form Yapımı Jquery Ajax

Php ile yapılan projelerde olmazsa olmazlardan birtanesi dinamic form – textbox lardır . benimde kullandığım yurtdışı bir kaynaktan bulduğum jquery ile dinamik textbox işlemini kısadan özetliyim

 

input.php Dosyamızın İçeriği

<DIV class=”product-item float-clear” style=”clear:both;”>
<DIV class=”float-left”><input type=”checkbox” name=”item_index[]” /></DIV>
<DIV class=”float-left”><input type=”text” name=”ad[]” /></DIV>
<DIV class=”float-left”><input type=”text” name=”soyad[]” /></DIV>
</DIV>

 

index.php Dosyamızın İçeriği

<?php
if(!empty($_POST[“kaydet”])) {
$conn = mysql_connect(“localhost”,”root”,””);
mysql_select_db(“phppot_examples”,$conn);
$itemCount = count($_POST[“ad”]);
$itemValues=0;
$query = “INSERT INTO isimler(ad,soyad) VALUES “;
$queryValue = “”;
for($i=0;$i<$itemCount;$i++) {
if(!empty($_POST[“ad”][$i]) || !empty($_POST[“soyad”][$i])) {
$itemValues++;
if($queryValue!=””) {
$queryValue .= “,”;
}
$queryValue .= “(‘” . $_POST[“ad”][$i] . “‘, ‘” . $_POST[“soyad”][$i] . “‘)”;
}
}
$sql = $query.$queryValue;
if($itemValues!=0) {
$result = mysql_query($sql);
if(!empty($result)) $message = “Eklenme Başarılı”;
}
}
?>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>PHP ile Dynamic Textbox İşlemleri – Yusuf KÖKEN</TITLE>
<LINK href=”style.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” />
<SCRIPT src=”http://code.jquery.com/jquery-2.1.1.js”></SCRIPT>
<SCRIPT>
function addMore() {
$(“<DIV>”).load(“input.php”, function() {
$(“#product”).append($(this).html());
});
}
function deleteRow() {
$(‘DIV.product-item’).each(function(index, item){
jQuery(‘:checkbox’, this).each(function () {
if ($(this).is(‘:checked’)) {
$(item).remove();
}
});
});
}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<FORM name=”frmProduct” method=”post” action=””>
<DIV id=”outer”>
<DIV id=”header”>
<DIV class=”float-left”>&nbsp;</DIV>
<DIV class=”float-left col-heading”>ad</DIV>
<DIV class=”float-left col-heading”>soyad</DIV>
</DIV>
<DIV id=”product”>
<?php require_once(“input.php”) ?>
</DIV>
<DIV class=”btn-action float-clear”>
<input type=”button” name=”add_item” value=”Add More” onClick=”addMore();” />
<input type=”button” name=”del_item” value=”Delete” onClick=”deleteRow();” />
<span class=”success”><?php if(isset($message)) { echo $message; }?></span>
</DIV>
<DIV class=”footer”>
<input type=”submit” name=”kaydet” value=”kaydet” />
</DIV>
</DIV>
</form>
</BODY>
</HTML>

(daha&helliip;)