Php Rakamdan Yazıya Çevirme Fonksiyonu Sayıyı Yazıya Çevirme

<?php

PHP Çıktısını Bu şekilde Alıyoruz..
$yaziyla = sayiyiYaziyaCevir(123456.67, 2, “TL”, “Kr”, “#”, null, null, null);
// Çıktısı şöyle olacak : #yüzyirmiüçbindörtyüzellialtı TL altmışyedi Kr#
function sayiyiYaziyaCevir($sayi, $kurusbasamak, $parabirimi, $parakurus, $diyez, $bb1, $bb2, $bb3) {
// kurusbasamak virgülden sonra gösterilecek basamak sayısı
// parabirimi = TL gibi , parakurus = Kuruş gibi
// diyez başa ve sona kapatma işareti atar # gibi

$b1 = array(“”, “bir”, “iki”, “üç”, “dört”, “beş”, “altı”, “yedi”, “sekiz”, “dokuz”);
$b2 = array(“”, “on”, “yirmi”, “otuz”, “kırk”, “elli”, “altmış”, “yetmiş”, “seksen”, “doksan”);
$b3 = array(“”, “yüz”, “bin”, “milyon”, “milyar”, “trilyon”, “katrilyon”);

 

(daha&helliip;)