Php Rakamdan Yazıya Çevirme Fonksiyonu Sayıyı Yazıya Çevirme

<?php

PHP Çıktısını Bu şekilde Alıyoruz..
$yaziyla = sayiyiYaziyaCevir(123456.67, 2, “TL”, “Kr”, “#”, null, null, null);
// Çıktısı şöyle olacak : #yüzyirmiüçbindörtyüzellialtı TL altmışyedi Kr#
function sayiyiYaziyaCevir($sayi, $kurusbasamak, $parabirimi, $parakurus, $diyez, $bb1, $bb2, $bb3) {
// kurusbasamak virgülden sonra gösterilecek basamak sayısı
// parabirimi = TL gibi , parakurus = Kuruş gibi
// diyez başa ve sona kapatma işareti atar # gibi

$b1 = array(“”, “bir”, “iki”, “üç”, “dört”, “beş”, “altı”, “yedi”, “sekiz”, “dokuz”);
$b2 = array(“”, “on”, “yirmi”, “otuz”, “kırk”, “elli”, “altmış”, “yetmiş”, “seksen”, “doksan”);
$b3 = array(“”, “yüz”, “bin”, “milyon”, “milyar”, “trilyon”, “katrilyon”);

 

(daha&helliip;)

PHP den Mysql e Excell Dosyası Import Etme (Yükleme)

Merhaba Arkadaşlar ,

İlk olarak tekrar söylemek istiyorum  ben buradaki dersi çözülmüş bir işlem olarak ekliyorum ihtiyacı olan insanlar için lütfen mazur görün hatalar olduysa amacım bir kişi bile olsa çözümü bulması… geliştirebilir isterse

ilk olarak kütüphaneyi indirmemiz gerekiyor linkten  PHP Excell Eklentisi

Burada ben isimler adında bir tablo oluşturdum siz kendinize göre uyarlayabilirsiniz basit olsun diye bu şekilde yaptım…

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Isimler` ( 
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
 `Adi` varchar(25) NOT NULL, 
 `Soyadi` varchar(25) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY (`excel_id`) 
 ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=UTF-8 AUTO_INCREMENT=1 ;

Daha sonrasında ise indirdiğiniz klasörün içerisinde index.php adında bir dosya oluşturup içerisine aşağıdaki kodları ekleyelim

<?php 
//bu sistem yusufkoken.com.tr tarafından alıntı yapılarak kullanıcılara aktarılmıştır...
 $connect = mysqli_connect("localhost", "root", "", "test_db"); 
 include ("PHPExcel/IOFactory.php"); 
 $html="<table border='1'>"; 
 $objPHPExcel = PHPExcel_IOFactory::load('yusuf.xlsx'); 
//excell dosyasını yukarda ekliyoruz. ister iseniz mysql den file upload ilede yapabilirsiniz
//bir sonraki çalışmada php upload ile yapacağız. 
 foreach ($objPHPExcel->getWorksheetIterator() as $worksheet)  
 { 
   $highestRow = $worksheet->getHighestRow(); 
   for ($row=2; $row<=$highestRow; $row++) 
   { 
      $html.="<tr>"; 
      //Burada excell den aldığınız sütünlara göre işlem yaptırıyoruz siz excelinizde yerlere göre uyarlarsanız sıkıntı olmaz 
      $Adi= mysqli_real_escape_string($connect, $worksheet->getCellByColumnAndRow(0, $row)->getValue()); 
      $Soyadi = mysqli_real_escape_string($connect, $worksheet->getCellByColumnAndRow(1, $row)->getValue()); 
      $sql = "INSERT INTO Isimler(Adi, Soyadi) VALUES ('".$Adi."', '".$Soyadi."')"; 
      mysqli_query($connect, $sql); 
      $html.= '<td>'.$Adi.'</td>'; 
      $html .= '<td>'.$Soyadi.'</td>'; 
      $html .= "</tr>"; 
   } 
 } 
 $html .= '</table>'; 
 echo $html; 
 echo '<br />Tüm Datalar Eklendi...'; 
 ?>

Yukardaki sistemde sabit excell ile yapmıştım birde onu file upload ile yaptım oda aşağıdaki kodlarda 

<?php 

$islem=$_GET["islem"];

if($islem=="yukle"){ 
 
if(isset($_FILES['dosya']))
{
  if($_FILES['dosya']['error'] != 0)
  {
    if($_FILES['dosya']['size'] == 0)
      echo 'Lütfen Dosya Seçiniz';
    else
      echo 'Dosya Yüklenmemiş';
  }
  else
  {
    if($_FILES['dosya']['size'] > (1024*1024*10))
      echo '8MB dan Büyük Dosya Atmaya Çalışıyonuz.';
    else
    {
      $myfiletype = $_FILES['dosya']['type'];
      $resim = substr($_FILES['dosya']['name'],-5);
			$isim= rand(1,999999) . $resim;
      $myfileextension = explode('.', $isim);
      $myfileextension = $myfileextension[count($myfileextension)-1];
       
        $dosya = $_FILES['dosya']['tmp_name'];
        copy($dosya, '/' . $isim);
        
				$connect = mysqli_connect("localhost", "root", " ", "test_db"); 
				
				include ("Classes/PHPExcel/IOFactory.php"); 
 $html="<table border='1'>"; 
 $objPHPExcel = PHPExcel_IOFactory::load($isim); 
 foreach ($objPHPExcel->getWorksheetIterator() as $worksheet)  
 { 
   $highestRow = $worksheet->getHighestRow(); 
   for ($row=2; $row<=$highestRow; $row++) 
   { 
      $html.="<tr>"; 
      $adi = mysqli_real_escape_string($connect, $worksheet->getCellByColumnAndRow(0, $row)->getValue()); 
      $soyadi = mysqli_real_escape_string($connect, $worksheet->getCellByColumnAndRow(1, $row)->getValue()); 
		  
		 
      $sql = "INSERT INTO `isimler` (`adi`, `soyadi`) VALUES ('".$adi."', '".$soyadi."')"; 
      mysqli_query($connect, $sql); 
		  
      $html.= '<td>'.$adi.'</td>'; 
      $html .= '<td>'.$soyadi.'</td>'; 
		  
      $html .= "</tr>"; 
   } 
 } 
 $html .= '</table>'; 
 echo $html; 
 echo '<br />Data Inserted';
 
	 		 
	}
}

}
}
 
?>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
 
  
</head>

<body>
 
			<form action="excel-ekle.php&islem=yukle" id="form1" name="form1" method="post"  enctype="multipart/form-data">
				 
				  
        
         <div class="form-group">
					<label class="col-sm-2 control-label">Excell Dosyasını Seç</label>
				  <div class="col-sm-8">
				   
					 <input type="file" name="dosya" id="dosya" class="form-control"/>
				  </div>
				</div>
        
        
        
       
				 
			<div class="row">
				<div class="col-sm-8 col-sm-offset-2">
					<button class="btn-primary btn" type="submit">Yükle</button>
					 
				</div>
			</div>
		 
			</form>
		 

</body>
</html> 

Projenin Bitmiş Haline Buradan  Ulaşabilirsiniz.

Php – Html Dinamik Textbox – Form Yapımı Jquery Ajax

Php ile yapılan projelerde olmazsa olmazlardan birtanesi dinamic form – textbox lardır . benimde kullandığım yurtdışı bir kaynaktan bulduğum jquery ile dinamik textbox işlemini kısadan özetliyim

 

input.php Dosyamızın İçeriği

<DIV class=”product-item float-clear” style=”clear:both;”>
<DIV class=”float-left”><input type=”checkbox” name=”item_index[]” /></DIV>
<DIV class=”float-left”><input type=”text” name=”ad[]” /></DIV>
<DIV class=”float-left”><input type=”text” name=”soyad[]” /></DIV>
</DIV>

 

index.php Dosyamızın İçeriği

<?php
if(!empty($_POST[“kaydet”])) {
$conn = mysql_connect(“localhost”,”root”,””);
mysql_select_db(“phppot_examples”,$conn);
$itemCount = count($_POST[“ad”]);
$itemValues=0;
$query = “INSERT INTO isimler(ad,soyad) VALUES “;
$queryValue = “”;
for($i=0;$i<$itemCount;$i++) {
if(!empty($_POST[“ad”][$i]) || !empty($_POST[“soyad”][$i])) {
$itemValues++;
if($queryValue!=””) {
$queryValue .= “,”;
}
$queryValue .= “(‘” . $_POST[“ad”][$i] . “‘, ‘” . $_POST[“soyad”][$i] . “‘)”;
}
}
$sql = $query.$queryValue;
if($itemValues!=0) {
$result = mysql_query($sql);
if(!empty($result)) $message = “Eklenme Başarılı”;
}
}
?>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>PHP ile Dynamic Textbox İşlemleri – Yusuf KÖKEN</TITLE>
<LINK href=”style.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” />
<SCRIPT src=”http://code.jquery.com/jquery-2.1.1.js”></SCRIPT>
<SCRIPT>
function addMore() {
$(“<DIV>”).load(“input.php”, function() {
$(“#product”).append($(this).html());
});
}
function deleteRow() {
$(‘DIV.product-item’).each(function(index, item){
jQuery(‘:checkbox’, this).each(function () {
if ($(this).is(‘:checked’)) {
$(item).remove();
}
});
});
}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<FORM name=”frmProduct” method=”post” action=””>
<DIV id=”outer”>
<DIV id=”header”>
<DIV class=”float-left”>&nbsp;</DIV>
<DIV class=”float-left col-heading”>ad</DIV>
<DIV class=”float-left col-heading”>soyad</DIV>
</DIV>
<DIV id=”product”>
<?php require_once(“input.php”) ?>
</DIV>
<DIV class=”btn-action float-clear”>
<input type=”button” name=”add_item” value=”Add More” onClick=”addMore();” />
<input type=”button” name=”del_item” value=”Delete” onClick=”deleteRow();” />
<span class=”success”><?php if(isset($message)) { echo $message; }?></span>
</DIV>
<DIV class=”footer”>
<input type=”submit” name=”kaydet” value=”kaydet” />
</DIV>
</DIV>
</form>
</BODY>
</HTML>

(daha&helliip;)