Preloading ve Önizlemeli Ajax Resim Upload Yükleme

Form Alanındaki kodlar index.php


<form id="uploadForm" action="upload.php" method="post">
  <div>
    <label>Upload Image File:</label>
    <input name="userImage" id="userImage" type="file" class="demoInputBox" />
  </div>
  <div><input type="submit" id="btnSubmit" value="Submit" class="btnSubmit" /></div>
  <div id="progress-div"><div id="progress-bar"></div></div>
  <div id="targetLayer"></div>
</form>
<div id="loader-icon" style="display:none;"><img src="LoaderIcon.gif" /></div>


$(document).ready(function() { 
  $('#uploadForm').submit(function(e) {	
    if($('#userImage').val()) {
      e.preventDefault();
      $('#loader-icon').show();
      $(this).ajaxSubmit({ 
        target:  '#targetLayer', 
        beforeSubmit: function() {
          $("#progress-bar").width('0%');
        },
        uploadProgress: function (event, position, total, percentComplete){	
          $("#progress-bar").width(percentComplete + '%');
          $("#progress-bar").html('<div id="progress-status">' + percentComplete +' %</div>')
        },
        success:function (){
          $('#loader-icon').hide();
        },
        resetForm: true 
      }); 
      return false; 
    }
  });
});

Buradan Formun Çalışan Haline Ulaşabilirsiniz..


					

Bir Cevap Yazın